บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ (CEO) และผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบ IT มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการธุรกิจของลูกค้า ขจัดปัญหาการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้หลักคิดการทำงานที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ถูกต้องครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ (CEO) และผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบ IT มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการธุรกิจของลูกค้า ขจัดปัญหาการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้หลักคิดการทำงานที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ถูกต้องครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่ลูกค้าเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในธุรกิจนี้

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้า คู่ค้า บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ

  • 1
    พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหาลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยที่สุด
  • 2

    เป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้านึกถึงมากที่สุด ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

  • 3

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความสร้างสรรค์ เปิดกว้าง สร้างความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และสังคม

ทักษะทีมของเรา

INNO FIVE มีทีมงานโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ไฟแรง ผู้เชี่ยวชาญและเพียบพร้อมกับการพัฒนาระบบของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการในสิ่งที่ดีที่สุด

สำนักงานใหญ่ – สระบุรี

159 ม. 3 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สำนักงาน – นนทบุรี

889/50 ถนน กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110