ความเป็นมา

ขององค์กร

ในปี พ.ศ.2555 โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์จำนวน 5 คน นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ (CEO) ได้มองเห็นถึงปัญหาและช่องว่างทาง การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ปรึกษาและเกิดไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ร่วมกัน เนื่องจากทั้ง 5 ท่าน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่าง ยาวนาน จึงอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มธุรกิจ ขนาดย่อม และขนาดกลาง ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบ
ออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ธุรกิจของลูกค้าขจัดปัญหาการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในราคาที่เป็นธรรมและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
เมื่อคณะผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น จึงได้รับงานพัฒนาระบบจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า และระบบที่มีการจัดทำขึ้น ก็คือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบขายหน้าร้าน (POS), ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีเมื่อได้มีโอกาสพัฒนาโครงการที่ใหญ่ขึ้น สามารถส่งมอบงานที่เป็นน่าพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น คณะผู้ก่อตั้งจึงได้มีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 นับจากนั้นจึงได้มีการขยายงานและรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือบุคคลภายนอก (Outsource) ควบคู่กันไปในช่วงแรก เมื่อมีฐานลูกค้ามากขึ้นและมีการขอใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Server) ในปริมาณที่มากขึ้นทางบริษัทจึงตัดสินใจลงทุนและดำเนินการสร้างระบบ INNOFIVE Private Cloud เป็นของตัวเองเพื่อให้บริการลูกค้าได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น จนกลายมาเป็นรายได้หลักของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ในปี พ.ศ.2555 โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์จำนวน 5 คน นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ (CEO) ได้มองเห็นถึงปัญหาและช่องว่างทาง การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ปรึกษาและเกิดไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ร่วมกัน เนื่องจากทั้ง 5 ท่าน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่าง ยาวนาน จึงอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มธุรกิจ ขนาดย่อม และขนาดกลาง ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบ
ออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
ธุรกิจของลูกค้าขจัดปัญหาการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในราคาที่เป็นธรรมและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
เมื่อคณะผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น จึงได้รับงานพัฒนาระบบจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า และระบบที่มีการจัดทำขึ้น ก็คือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบขายหน้าร้าน (POS), ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีเมื่อได้มีโอกาสพัฒนาโครงการที่ใหญ่ขึ้น สามารถส่งมอบงานที่เป็นน่าพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น คณะผู้ก่อตั้งจึงได้มีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 นับจากนั้นจึงได้มีการขยายงานและรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือบุคคลภายนอก (Outsource) ควบคู่กันไปในช่วงแรก เมื่อมีฐานลูกค้ามากขึ้นและมีการขอใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Server) ในปริมาณที่มากขึ้นทางบริษัทจึงตัดสินใจลงทุนและดำเนินการสร้างระบบ INNOFIVE Private Cloud เป็นของตัวเองเพื่อให้บริการลูกค้าได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น จนกลายมาเป็นรายได้หลักของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี