ความเป็นมา
ขององค์กร

ความเป็นมา
ขององค์กร

ในปี พ.ศ.2555 โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์จำนวน 5 คน นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ (CEO) ได้มองเห็นถึงปัญหาและช่องว่างทาง การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ปรึกษาและเกิดไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ร่วมกัน เนื่องจากทั้ง 5 ท่าน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่าง ยาวนาน จึงอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มธุรกิจ ขนาดย่อม และขนาดกลาง ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ในปี พ.ศ.2555 โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์จำนวน 5 คน นำทีมโดย คุณเขมวัฒน์ (CEO) ได้มองเห็นถึงปัญหาและช่องว่างทาง การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ปรึกษาและเกิดไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ร่วมกัน เนื่องจากทั้ง 5 ท่าน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่าง ยาวนาน จึงอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มธุรกิจ ขนาดย่อม และขนาดกลาง ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

01

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่ลูกค้าเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในธุรกิจนี้

02

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้า คู่ค้า บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า และองค์กร

03

เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหาลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยที่สุด

2.เป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้านึกถึงมากที่สุด ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความสร้างสรรค์ เปิดกว้าง สร้างความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และสังคม

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหาลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยที่สุด

2.เป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้านึกถึงมากที่สุด ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความสร้างสรรค์ เปิดกว้าง สร้างความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และสังคม

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

159 ม. 3 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอยจ.สระบุรี 18110

ติดต่อเรา

Goolgle Location

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด สาขา นนทบุรี

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด สาขา นนทบุรี

889/50 ถนน กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ติดต่อเรา

เราตั้งใจทำงานหนัก เพื่อให้คุณมั่นใจ

เราตั้งใจทำงานหนัก เพื่อให้คุณมั่นใจ