บริการออกแบบและติดตั้ง

Infrastructure System

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญมากที่สุด

บริการออกแบบและติดตั้ง

Infrastructure System

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญมากที่สุด

Infrastructure System คืออะไร?

นับเป็นหัวใจสำคัญของระบบไอทีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานภายในองค์กร ถ้าเราออกแบบและติดตั้งระบบ โดยผู้ไม่ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในระบบการทำงานขององค์กรนั้น ๆ ก็จะทำให้ระบบ Network ไม่สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการทำงานขององค์กรแน่นอน พนักงานก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ในส่วนด้านเจ้าของบริษัทก็จะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมและแก้ไขระบบบ่อย ๆ การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญมากที่สุด

Infrastructure Design and Install

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น

Infrastructure Design and Install

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น

Domain and Hosting Service

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น

Domain and Hosting Service

บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server เป็นต้น

Email Hosting

บริการให้เช่าอีเมลโฮสติ้ง สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือไม่มีเวลาติดตั้งและดูแลอีเมลเอง โดยเรามีบริการให้เช่าในรูปแบบรายเดือน ซึ่งทางเรามีระบบคัดกรองอีเมลและแบ็คอัพอีเมลให้ด้วย

Email Hosting

บริการให้เช่าอีเมลโฮสติ้ง สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือไม่มีเวลาติดตั้งและดูแลอีเมลเอง โดยเรามีบริการให้เช่าในรูปแบบรายเดือน ซึ่งทางเรามีระบบคัดกรองอีเมลและแบ็คอัพอีเมลให้ด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

1. รวบรวมข้อมูล

รวบรวมปัญหาและความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมแนะนำวิธีการเตรียมข้อมูล

2. ประเมินราคา

ประเมินราคางาน ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราบริการด้วยราคาถูก เป็นมิตรต่อลูกค้า

3. ออกแบบ พัฒนาระบบ

นำข้อมูลที่ได้มา มาวิเคราะห์ และจัดทำระบบ พร้อมรองรับการทำงานบนทุกอุปกรณ์

4. ส่งมอบงาน

ส่งมอบงานที่ดีที่สุด ตามกำหนดเวลา พร้อมการดูแลหลังการขายด้วยใจจริง ไม่เทลูกค้าหลังส่งมอบ

The Power of Technology

ระบบที่มีความยืดหยุ่น, เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย

The Power of Technology

ระบบที่มีความยืดหยุ่น, เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย